12 มิถุนายน 2562 ห้ามเลี้ยงโลมา-วาฬ

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/foreign/1589780

สภาแคนาดาผ่านกฎหมายห้ามครอบครองและผสมพันธุ์วาฬกับโลมา หลังเสนอเข้าสภาครั้งแรกเมื่อปี 2558 โดยจะมีโทษปรับ ยกเว้นสัตว์ทะเลที่ต้องการฟื้นฟูจากอาการบาดเจ็บ หรือกรณีอื่นตามอำนาจการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ ทำให้แคนาดาเป็น 1 ใน 11 ประเทศทั่วโลกค้านการเลี้ยงสัตว์ทะเลเพื่อสิ่งบันเทิง ซึ่งมีการต่อต้านกันมากขึ้นกับสวนสนุกที่จัดแสดงของวาฬกับโลมา และเมื่อปีกลาย โทมัส คุ๊ก บริษัทท่องเที่ยวยักษ์ใหญ่ของอังกฤษเลิกขายตั๋วเข้าชมสวนสัตว์ที่เลี้ยงวาฬเพชฌฆาต.